Palvelut

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa pohdimme miten asiat olisivat, jos ne olisivat hyvin. Tästä mielikuvasta rakennamme tavoitteen, johon sinä omassa toiminnassasi pyrit. Tavoitteiden saavuttamista tukee suunnitelma välitavoitteista, minkälaisia tekoja sinun tulee tehdä päästäksesi tavoitteeseesi. Lyhytterapiassa keskitymme parantamaan sinun elämänlaatuasi.

Voimauttava valokuvaus

Voimauttavassa valokuvauksessa on kyse siitä, että katsoisimme itseämme lempeämmin ja rakastavammin. Valokuvan kautta opetellaan myös toisen ihmisen kuuntelemista, myötätuntoa ja arvostamista. Valokuvien kautta on mahdollista tavoittaa jotakin sellaista, mitä emme sanoin voi kertoa. Voimauttavan valokuvan menetelmässä voimme valita kahdesta eri vaihtoehdosta sinulle sopivamman työskentelytavan.

Voimavaravalvennus ryhmässä

Voimavaravalmennus perustuu ihmisen omiin voimavaroihin ja hänen kykyihinsä auttaa itse itseään. Voimavarakeskeinen lähestyminen on myönteinen tapa kohdata erilaisia elämän haasteita ja kuormittavia tilanteita. Valmennuksissa pyritään tunnistamaan ja vahvistamaan omia voimavaroja, vahvuuksia ja elämässä olevia myönteisiä asioita. Lähtökohtana on että, jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija. Itselle sopivan kokoiset tavoitteet mahdollistavat onnistumisen kokemuksia. Toiveikkuus ja tavoitteellisuus ovat keskeisiä lähtökohtia voimavaravalmennuksessa. Omakohtaiset oivallukset luovat pohjaa myönteiselle muutokselle. Voimavaravalmennuksessa hyödynnetään ryhmää ja vertaistukea: yhteiset keskustelut voivat tuottaa uusia oivalluksia ja näkökulmia kunkin omaan tilanteeseen.

Mielenterveyden ensiapu 1

Mielenterveys on olennainen osa ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Se on elämäntaitoa ja voimavara, joka auttaa kohtaamaan arjen haasteet ja erilaiset tilanteet elämässä. Mielen hyvinvointi on yhtä tärkeä meille kaikille sukupuoleen, ikään tai kansalaisuuteen katsomatta. Mielenterveystaitojen vahvistaminen edesauttaa sairauksista toipumista ja niiden kanssa selviämistä. Mielenterveystaitoja voi opetella missä iässä hyvänsä. Tule mukaan oppimaan näitä taitoja.

Kurssi sisältää seuraavat osiot: mielenterveys osana terveyttä ja hyvinvointia, tunnetaidot, elämän monet kriisit, ihmissuhteet ja vuorovaikutus, elämänhallinta.

Kotouttaminen

Koulutusta maahanmuuttajille, maahanmuuttajien kanssa työskenteleville yhteisöille, organisaatioille, järjestöille ja hankkeille.

Maahanmuuttajien mielenterveyden edistäminen on keskeinen keino tukea maahanmuuttajien osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. Hoitamattomina mielenterveysongelmat vaikeuttavat maahanmuuttajan arkea ja kotoutumista. Psykoedukaation avulla hälvennetään häpeää, pelkoa ja tietämättömyyttä sekä lisätään tietoa ongelmien havainnoinnista ja itseavusta.

Ole yhteydessä niin suunnitellaan tarpeisiisi sopiva koulutus.

Rakkaudella ruokaa

Ihmisen pitää syödä, jotta jaksaa. Mutta pitää syödä myös siksi, että ruoka on hyvää. Ruoka tuo ihmiset yhteen ja yhdessä tehty ruoka on vielä suurempi nautinto. Usein myös kokkailun yhteydessä parannetaan maailmaa ja huolet hälvenee. Rakkaudella tehty ruoka huumaa kaikki aistit sekä antaa iloa ja muistoja pitkäksi aikaa. Itse kuvaan ruokia, jotta saan muistoihin yhdessä jaetut hetket ja makunautinnot. Kutsunkin sinut ja ystäväsi tekemään kanssani ruokaa rakkaudella!

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.

Aalto footer

Mielen aallot
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
mielenaallot@gmail.com
044 243 6610