Mielen-aallot_logo_1

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia, voimauttava valokuvaus, mielenterveyden
ensiapukoulutus (MTEA1-2),  voimavaravalmennus, sosiaalihuoltopalvelut.
Toiminta-alueena Pudasjärvi ja Pohjois-Pohjanmaa.

henkilokuva

Hei!

Minä olen Hemmilän Tarja. Olen tehnyt pitkän työuran Pudasjärven Osuuspankissa. Mielen hyvinvoinnin asiat ovat olleet aina lähellä sydäntäni ja halusin keskittyä ihmisten auttamiseen jollakin toisella tavalla. Minua sykähdyttää ajatus siitä, että saan kohdata jokaisen ihmisen uniikkina ja kokonaisvaltaisena. Siispä opiskelin sosionomiksi ja ymmärsin olevani oikealla polulla! Ratkaisukeskeisen lyhytterapian opinnot ovat tuoneet minulle taitoja auttaa ihmistä myös mielen ja muiden haasteiden kohdatessa.

Perheeseeni kuuluu kolme lasta ja yksi lapsenlapsi. Äitiys on elämäni paras ja suurin saavutus. Lapseni ovat olleet parhaita kasvattajiani ja heidän myötä olen oppinut kokemaan elämän merkityksellisenä ja arvokkaana. Vuonna 2014 perhettämme kohtasi valtava suru, kun menetimme äkillisesti rakkaan puolison ja isän. Vaikeuksien kautta olemme selviytyneet yhdessä ja jatkoin unelmani tavoittelua.

Haasteestasi riippuen valitsemme sinulle sopivan tavan ja lähdemme yhdessä työstämään ongelmakohtia. Menetelminä ovat esimerkiksi ratkaisukeskeinen lyhytterapia ja voimauttava valokuvaus. Olen myös mielenterveyden ensiapukouluttaja ja voin tarjota välineitä vahvistaa sinun omia mielenterveystaitoja.

perhonen

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa korostetaan asiakkaan omien voimavarojen ja kykyjen merkitystä. Perusolettamuksena ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa voidaan pitää sitä, että asiakkaalla itsellään on oman elämänsä ratkaisun avaimet taskussaan. Näitä avaimia haluan lähteä kanssasi etsimään.

Voimauttavassa valokuvauksessa on kyse siitä, että katsoisimme itseämme lempeämmin ja rakastavammin. Valokuvan kautta opetellaan myös toisen ihmisen kuuntelemista, myötätuntoa ja arvostamista. Menetelmän avulla voidaan korjata näkymättömyyden ja rikkonaisuuden kokemuksia. Menetelmä sopii erityisen hyvin nuorille, jotka haluavat vahvistaa omaa itsetuntoaan. Voimauttava valokuvaus sopii myös pariskunnille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutusta ja ymmärrystä puolisoaan kohtaan. Jokainen meistä ansaitsee tulla kohdatuksi rakastavasti ja arvostavasti.

Mielenterveyden ensiapukoulutuksessa (MTEA) koetaan oppimisen riemua ryhmässä! Tarkoitus on vahvistaa vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja. Kurssilla opitaan tunnistamaan omia voimavaroja ja rohkaistutaan huolehtimaan omasta ja läheisen mielenterveydestä. Lähde kanssani tälle matkalle vahvistamaan taitojasi.

Aamupalanäkymät Kirkaslammelta.

Elämässä pitää olla unelmia. Minun unelmani on saada tehdä työtä ihmiseltä ihmiselle. Haluan käyttää kaiken elämänkokemukseni, ammattitaitoni ja luovuuteni sinun parhaaksesi. Haluan myös kuulla ja kuunnella sinua. Olemalla itse avoin, luotettava ja helposti lähestyttävä, pääsemme yhdessä parhaaseen tulokseen!

Olethan yhteydessä!

Tarja

KOULUTUKSENI

Ylioppilastutkinto, Pudasjärven lukio, 1983
Yo-merkonomi, Merikosken kauppaoppilaitos, 1986
Markkinoinnin perusteet, Markkinointi-Instituutti, 1999
Myynnin esimiesvalmennus, Op-ryhmä, 2005
Yrittäjäkoulutus, Markkinointi-Instituutti, 2008
Päihdeneuvojakoulutus, SPR, 2010
Monikulttuurisuuspromo -koulutus, SPR, 2013
Voimauttavan valokuva perusteet, Pohjois-Pohjanmaa kesäyliopisto, 2015-2016
Sosionomi, AMK, Oulun ammattikorkeakoulu, 2015-2017
Mielenterveyden ensiapu I ja II -kouluttaja, Suomen Mielenterveysseura, 2017
Psykoterapeuttiset valmiudet, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, 2018-2019
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, 2018-2019

Palvelut

Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa

Voimauttavaa valokuvausta

Mielen hyvinvointia

Voimavaravalmennusta

Sosiaalihuollon palveluita

Koulutusta, luentoja

Kotoutusta

Tapahtumia

Retriittejä

Rakkaudella ruokaa

Aalto footer

Mielen aallot
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
mielenaallot@gmail.com
044 243 6610