Yksityishenkilöt

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Mykkyrässä, pelon kanssa, vihaisena, solmussa, surullisena, ahdistuneena?

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa pohdimme miten asiasi olisivat, jos ne olisivat hyvin. Tästä mielikuvasta rakennamme tavoitteen, johon sinä omassa toiminnassasi pyrit. Mietimme yhdessä minkälaisia tekoja sinun tulisi tehdä päästäksesi hyvän elämän tavoitteeseesi.

Lyhytterapiassa keskitymme parantamaan sinun elämänlaatuasi. Se on luottamuksellista työskentelyä sinulle tärkeän asian äärellä, johon haluat muutosta ja uusia näkökulmia.

Lyhytterapia on nimensä mukaisesti lyhytkestoista, 5-20 kertaa. Joskus yksikin kerta voi tuoda sinulle helpotusta. Lyhytterapia on mielen hyvinvointia tuottavaa keskusteluapua monenlaisiin pulmiin, kuten elämän kriisitilanteisiin ja solmukohtiin. 

MYÖS ETÄNÄ!

Ilmainen tutustumiskerta 45 min.

Tutustumiskäynnillä pääset tapaamaan minut ennen varsinaisen terapian alkamista. Pääset kertomaan minulle kasvokkain itsestäsi ja elämäntilanteestasi sekä esittämään mahdollisia kysymyksiä, joita mielessäsi saattaa olla terapian aloittamiseen liittyen. Voit kertoa terapiaan liittyvistä odotuksistasi ja toiveistasi.

Myös minä kerron sinulle itsestäni, työskentelytavoistani ja koulutuksestani. Kerron millainen on ratkaisukeskeinen lyhytterapia lähestymistapana ja mitä muita menetelmiä voidaan käyttää, jotta voisit paremmin. Samalla voit miettiä, että olenko minä sopiva terapeutti sinulle, sillä henkilökemioiden toimivuus on tärkeää terapian tuloksellisuuden kannalta.

Mikäli et pääse paikalle, voidaan tutustuminen tehdä myös etänä. Tutustumiskäynti ei sido sinua jatkokäynteihin, vaan voit miettiä asiaa rauhassa. Asiakkaani ovat kokeneet jo tutustumiskäynnin erittäin helpottavaksi kohtaamiseksi, sillä oman huolen jakaminen ammattilaisen kanssa keventää mieltä valtavasti. Tutustumiskäynti on ilmainen.


Parisuhdehuoltokäynti

Parisuhteesta huolehtiminen on yhtä tärkeää kuin omasta terveydestä huolehtiminen. Mitä paremmin huolehditte parisuhteesta, sitä kauemmin se todennäköisesti toimii hyvin. 

On tärkeää käydä puhumassa ammattilaiselle parisuhteen asioista jo ennen kuin isompia pulmia ilmenee. Vuosittainen (1-2 kertaa vuodessa) huoltokäynti yhdessä vahvistaa parisuhdetta ja lisää molempien hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta. Huoltokäynnin voi käydä uuden parisuhteen alussa tai pitkässä parisuhteessa.

Huoltokäynnillä keskitymme parisuhteen vaiheisiin ja arkeen, siihen miten riidellään ja sovitaan, toistuvatko riidan samat aiheet. Lisäksi pohdimme suhteen voimavaroja.

Mikäli huoltokäynnillä ilmenee asioita, joista halutaan jatkaa keskustelua, varataan tarpeen mukaan uusi aika.

Parisuhdehuoltokäynti: 160 € / 120 min.

Voimauttava valokuvaus

Voimauttavassa valokuvauksessa on kyse siitä, että katsoisimme itseämme lempeämmin ja rakastavammin. Valokuvan kautta opetellaan myös itsen ja toisen ihmisen kuuntelemista, myötätuntoa ja arvostamista. Valokuvien kautta on mahdollista tavoittaa jotakin sellaista, mitä emme sanoin voi kertoa. Tärkeintä on katsomisen tapa. Voimme tietoisesti valita miten katsomme itseämme ja toisia. Se, mitä katsotaan, vahvistuu. Mitä tapahtuisi, jos katsoisin itseäni toisin?

Menetelmän avulla voidaan korjata näkymättömyyden ja rikkonaisuuden kokemuksia. Voimauttava valokuvaus on väline ihmissuhteiden lähentämiseen, vuorovaikutuksen parantamiseen, hajanaisten, tunnepitoisten ja abstraktien asioiden selkeyttämiseen sekä oman minän tai yhteisön toiminnan tutkimiseen ja reflektointiin. Menetelmän avulla voidaan korjata näkymättömyyden ja rikkonaisuuden kokemuksia. Menetelmän on kehittänyt taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolainen.

Voimauttavan valokuvan menetelmässä voit valita kahdesta eri vaihtoehdosta sinulle sopivamman työskentelytavan: omakuvan tai elämäntarinan.

"Olen tiedostanut ja oivaltanut asioita elämästäni ja itsestäni. Vanhat ja käsittelemättömät tarpeeni heräävät ja tulevat pintaan syvältä sisimmästäni. Sinä näet ja kuulet minut. Saan olla sellainen kuin olen. Hyväksyvä, aito, läsnä oleva, välittävä ja rakastava katseesi ja olemuksesi sekä ihmisyytesi huuhtoo minut. Haavoittuvaisena ja keskeneräisenä luonasi.

Rajaton häpeäni murenee. En olekaan puutteellinen, osaamaton, kelpaamaton, epäonnistuja. En tulekaan hylätyksi. Häpeän alkuperä ja olemus on muuttanut muotoaan.

Minulla on toivoa, että pilkkopimeydestäni hohtaa valo ja en kuolekaan hitaasti sisältäpäin. Olen kasvanut ja vahvistunut hyväksyntääni. Sisälläni syli rakkauden."

- nainen 44 vuotta -