Yritykset/yhteisöt

Mielenterveys elämäntaitona -koulutus (MTEA1)

Mielenterveys on olennainen osa ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Se on elämäntaitoa ja voimavara, joka auttaa kohtaamaan arjen haasteet ja erilaiset tilanteet elämässä. Mielen hyvinvointi on yhtä tärkeä meille kaikille sukupuoleen, ikään tai kansalaisuuteen katsomatta. Mielenterveystaitojen vahvistaminen edesauttaa sairauksista toipumista ja niiden kanssa selviämistä. Mielenterveystaitoja voi opetella missä iässä hyvänsä. Tule mukaan oppimaan näitä taitoja. 

Kurssi sisältää seuraavat osiot: 

  1. Mitä hyvä mielenterveys on?
  2. Tunnetaidot
  3. Elämän monet kriisit
  4. Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
  5. Elämänhallinta.

Koulutus on laajuudeltaan 14 oppituntia (à 45 min.). Koulutuksen voi toteuttaa joko kahtena kokonaisena päivänä tai jakaa tunnit useammalle päivälle tai illalle. Koulutuksen hinta on 126,80 €/osallistuja (sis. kirjan, arvo 40 €). Koulutus voidaan järjestää sekä livenä että etänä.

Kotouttaminen

Koulutusta maahanmuuttajille, maahanmuuttajien kanssa työskenteleville yhteisöille, organisaatioille, järjestöille ja hankkeille psykoedukaation näkökulmasta.

Maahanmuuttajien mielenterveyden edistäminen on keskeinen keino tukea maahanmuuttajien osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. Hoitamattomina mielenterveysongelmat vaikeuttavat maahanmuuttajan arkea ja kotoutumista. Psykoedukaation avulla hälvennetään häpeää, pelkoa ja tietämättömyyttä sekä lisätään tietoa ongelmien havainnoinnista ja itseavusta.

Ole yhteydessä niin suunnitellaan tarpeisiisi sopiva koulutus.

Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa maahanmuuttajille. Minulla on pitkä kokemus maahanmuuttajien parissa työskentelystä, etenkin nuorten kanssa. Terapian ohella on mahdollisuus käyttää voimauttavan valokuvauksen menetelmää.


Voimauttava valokuvaus

Voimauttavassa valokuvauksessa on kyse siitä, että katsoisimme itseämme lempeämmin ja rakastavammin. Valokuvan kautta opetellaan myös itsen ja toisen ihmisen kuuntelemista, myötätuntoa ja arvostamista. Valokuvien kautta on mahdollista tavoittaa jotakin sellaista, mitä emme sanoin voi kertoa. Tärkeintä on katsomisen tapa. Voimme tietoisesti valita miten katsomme itseämme ja toisia. Se, mitä katsotaan, vahvistuu. Mitä tapahtuisi, jos katsoisin itseäni toisin?

Menetelmän avulla voidaan korjata näkymättömyyden ja rikkonaisuuden kokemuksia. Voimauttava valokuvaus on väline ihmissuhteiden lähentämiseen, vuorovaikutuksen parantamiseen, hajanaisten, tunnepitoisten ja abstraktien asioiden selkeyttämiseen sekä oman minän tai yhteisön toiminnan tutkimiseen ja reflektointiin. Menetelmän avulla voidaan korjata näkymättömyyden ja rikkonaisuuden kokemuksia. Menetelmän on kehittänyt taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolainen.

Voimauttavan valokuvan menetelmässä voit valita kahdesta eri vaihtoehdosta sinulle sopivamman työskentelytavan: omakuvan tai elämäntarinan.