Voimauttava valokuvaus

Voimauttavan valokuvan menetelmässä voit valita kahdesta eri vaihtoehdosta sinulle sopivamman työskentelytavan: omakuvan tai elämäntarinan.

Omakuva

Omakuva tarjoaa mahdollisuuden nähdä itsensä lempeällä, arvostavalla ja rakastettavalla tavalla. Hyväksyvistä katseista tärkein on oma katse. Omakuvat voivat toimia peilinä omien puolien, tunteiden ja roolien tutkimisessa. Omakuva mahdollistaa myös oman moniulotteisuuden hyväksymisen. Omakuvan kautta päähenkilölle tarjoutuu mahdollisuus tunnistaa oma katsomisen tapa. Kuvan merkitys riippuu siitä, kuka sitä katsoo. Jokaisen tulkinta on omanlaisensa. Omien elämänkokemusten pohjalta ihminen alkaa automaattisesti määrittää näkemäänsä ja muovata siitä oman totuutensa.

Valokuva tavoittaa paljon enemmän kuin pelkän ulkoisen olemuksen. Tutkiessaan omakuvaa kuvassa oleva ihminen tarkkailee myös elämäntilannettaan. Voi olla vaikea katsoa kuvia itsestään, mikäli ei ole tyytyväinen omaan elämäänsä. Omakuvan hyväksyminen on olennaista oman itsensä hyväksymisen prosessissa. Vähitellen hyväksyntä laajenee myös muille elämänalueille ja tapahtuu voimaantumista.

Voimauttavat valokuvat mahdollistavat hyvän, kauniin ja arvokkaan näkemisen itsessä. Valokuvaaminen tarjoaa myös mahdollisuuden roolileikkeihin, jolloin valokuvien avulla voidaan kokeilla uusia rooleja ja puolia itsestään. Valokuvien avulla näytetään toisille sellaisia puolia itsestä, jotka eivät arkirooleissa pääse näkyviin. Valokuvissa voidaan tuoda näkyväksi unelmia, mielikuvia ja ihanneminää.

Ihminen kantaa mukanaan tunnemuistissa niitä moninaisia katseita, joilla häntä on elämänsä varrella katsottu. Katseella voi rohkaista, hyväksyä, ohittaa, jättää huomiotta, hyljätä ja jopa mitätöidä toisen. Hyväksyvien katseiden jäljet kannustavat, tukevat ja rohkaisevat. Hylkäävät ja mitätöivät katseet sen sijaan saavat ehkä tuntemaan häpeää ja huonommuutta. Katseen sanatonta viestiä voidaan tulkita myös väärin.

Omakuva rakentuu ajatuksesta ja toiveesta millaisena kuvattava haluaa toisten näkevän itsensä.

Kuvattava pääsee kertomaan kuvaajalle, miten hän haluaa itseään kuvattavan, millaisessa ympäristössä ja millaisen rekvisiitan kanssa. Kuvaajan tehtävänä on pyrkiä mahdollisimman hyvin toteuttamaan kuvattavan toiveet ja kunnioittaa niitä. Vähitellen kuvaajan ja kuvattavan välille syntyy luottamus ja yhteys toisiinsa.

Lähde valokuvamatkalle itseesi!


Minun tarinani

Albumikuvien tarkastelu mahdollistaa oman elämäntarinan, ihmissuhteiden ja minäkuvan jäsentämisen.

  • Kuvat mahdollistavat toisin katsomisen
  • Tarkastelun myötä on mahdollista erottaa itselle arvokas kuvien paljouden seasta
  • Kuvien kautta on mahdollista rakentaa perheen yhteistä tarinaa tai identiteettiä
  • Todellisuutta kuvaavista pysäytetyistä hetkistä on mahdollista valita ne osat, joiden pohjalta halutaan omaa identiteettiään rakentaa
  • Albumikuvatyöskentelyssä yksittäisiin kuviin sisältyvät tunteet, muistot ja mielikuvat. Monien tunteiden ohella esiin tulevat myös elämän iloa tuottavat arkiset asiat sekä surua ja kipua tuottavat asiat.

Rakenna kuvistasi oma tarinasi. Uudet kuvat mahdollistavat tämän hetken katsomisen tavan. Albumi jää muistoksi sinulle ja siihen voit halutessasi palata milloin vain.